Informatieblad Precursoren

Precursoren voor drugs en explosieven

Een deel van de producten in ons assortiment vallen onder de drugs en explosieven precursoren wetgeving. Dit zijn vaak stoffen die voor legale doelen gemaakt en geleverd worden maar die ook misbruikt worden voor de illegale productie van drugs en explosieven. Gezien de problematiek rond deze stoffen gaan wij hier anders mee om dan stoffen die niet onder deze lijst vallen. Dit om ons bedrijf te beschermen maar ook onze klanten die deze producten dagelijks nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Consumenten

Het moet niet onmogelijk gemaakt worden voor consumenten om deze stoffen te gebruiken voor legale doeleinden en vandaar dat wij deze aanbieden maar wel een strenge controle naleven. In de praktijk betekend dit dat wij uw order evalueren en wanneer u precursoren besteld als consument dan zullen wij afhankelijk van de betreffende stoffen en hoeveelheden u vragen voor een gebruiksverklaring, mochten wij het niet vertrouwen dan annuleren wij uw bestelling.

Bedrijfsmatig gebruik

Bij bedrijfsmatig grootverbruik zullen wij uw gebruik evalueren en wanneer dit vereist is maken wij ook melding van de transactie bij de belastingdienst. Deze melding is verplicht en wij zullen deze dan ook zonder uitzondering maken. Afhankelijk van de stof en de hoeveelheid zullen wij ook bedrijven voor een gebruiksverklaring vragen. Betreffende orders zullen altijd vooraf voldaan moeten worden alvorens wij tot levering over gaan.

Privacy

Wij zullen nimmer uw persoonlijke gegevens delen met een derde met uitzondering van de overheid wanneer specifiek naar u gevraagd. Wanneer u precursoren besteld heeft dan kunnen wij uw gegevens niet meer verwijderen. Wij kunnen dan ook niet altijd voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wegens tegenstrijdige wetgeving.

Producten

Naam Categorie CAS Maximale verkoop aan consumenten
2,3-dihydroxy-butaandizuur EU Voluntary Monitoring List 526-83-0 <20
Aceton Categorie 3 67-64-1 <20
Aluminium Poeder Wvmc - Explosieven <1
Boorzuur EU Voluntary Monitoring List 10043-35-3 geen beperking
Citroenzuur EU Voluntary Monitoring List 77-92-9 geen beperking
Dichloormethaan EU Voluntary Monitoring List 75-09-2 <20
di-Ethylether Categorie 3 60-29-7 <20
Ethylacetaat EU Voluntary Monitoring List 141-78-6 <50
Hexaan EU Voluntary Monitoring List 110-54-3 <50
Jood Wvmc - Explosieven <1
Kaliumchloraat Wvmc - Explosieven 3811-04-9 geen particuliere verkoop
Kaliumnitraat Wvmc - Explosieven 7757-79-1 <25
Kaliumpermanganaat Categorie 2 7722-64-7 <20
Magnesium poeder Wvmc - Explosieven 7439-95-4 <1
Methanol EU Voluntary Monitoring List 67-56-1 <200
Methanol EU Voluntary Monitoring List 67-56-1 <200
Methylethylketon Categorie 3 78-93-3 <20
Mierenzuur EU Voluntary Monitoring List 64-18-6 <20
Natriumchloraat Wvmc - Explosieven 7775-09-9 geen particuliere verkoop
Natriumhydroxide EU Voluntary Monitoring List 1310-73-2 <25
Salpeterzuur 4-65% Wvmc - Explosieven 7697-37-2 geen particuliere verkoop
Salpeterzuur 65-70% Wvmc - Explosieven 7697-37-2 geen particuliere verkoop
Tolueen Categorie 3 100-51-6 <1
Waterstofperoxide 12-50% Wvmc - Explosieven 7722-84-1 geen particuliere verkoop
Zoutzuur 10-29% Categorie 3 7647-01-0 geen beperking
Zoutzuur 30% Categorie 3 7647-01-0 <40
Zoutzuur 37% Categorie 3 7647-01-0 geen particuliere verkoop
Zwavelzuur 37% Categorie 3 7664-93-9 <100
Zwavelzuur 98% Categorie 3 7664-93-9 geen particuliere verkoop