Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 279 items
Informatieblad Precursoren

Precursoren voor drugs en explosieven

Een deel van de producten in ons assortiment vallen onder de drugs en explosieven precursoren wetgeving. Dit zijn vaak stoffen die voor legale doelen gemaakt en geleverd worden maar die ook misbruikt worden voor de illegale productie van drugs en explosieven. Gezien de problematiek rond deze stoffen gaan wij hier anders mee om dan stoffen die niet onder deze lijst vallen. Dit om ons bedrijf te beschermen maar ook onze klanten die deze producten dagelijks nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Consumenten

Het moet niet onmogelijk gemaakt worden voor consumenten om deze stoffen te gebruiken voor legale doeleinden en vandaar dat wij deze aanbieden maar wel een strenge controle naleven. In de praktijk betekend dit dat wij uw order evalueren en wanneer u precursoren besteld als consument dan zullen wij afhankelijk van de betreffende stoffen en hoeveelheden u vragen voor een gebruiksverklaring, mochten wij het niet vertrouwen dan annuleren wij uw bestelling.

Bedrijfsmatig gebruik

Bij bedrijfsmatig grootverbruik zullen wij uw gebruik evalueren en wanneer dit vereist is maken wij ook melding van de transactie bij de belastingdienst. Deze melding is verplicht en wij zullen deze dan ook zonder uitzondering maken. Afhankelijk van de stof en de hoeveelheid zullen wij ook bedrijven voor een gebruiksverklaring vragen. Betreffende orders zullen altijd vooraf voldaan moeten worden alvorens wij tot levering over gaan.

Privacy

Wij zullen nimmer uw persoonlijke gegevens delen met een derde met uitzondering van de overheid wanneer specifiek naar u gevraagd. Wanneer u precursoren besteld heeft dan kunnen wij uw gegevens niet meer verwijderen. Wij kunnen dan ook niet altijd voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wegens tegenstrijdige wetgeving.

Restricties Buitenland

Door strengere wetgevingen in het buitenland worden precursoren niet meer naar het buitenland verstuurd. Ook bedrijven kunnen deze stoffen niet meer via ons invoeren. Enkel de groen gearceerde producten in onderstaande lijst kunnen nog naar het buitenland verstuurd worden.

Producten

Naam Categorie CAS Maximale verkoop consumenten Nederland
2,3-dihydroxy-butaandizuur EU Voluntary Monitoring List 526-83-0 <20
Aceton Categorie 3 67-64-1 <3
Aluminium Poeder Wvmc - Explosieven <1
Boorzuur EU Voluntary Monitoring List 10043-35-3 geen beperking
calciumnitraat Categorie 2 10124-37-5 <20
Citroenzuur EU Voluntary Monitoring List 77-92-9 geen beperking
Dichloormethaan Categorie 3 75-09-2 <20
Dichloormethaan Categorie 3 75-09-2 <5
di-Ethylether Categorie 3 60-29-7 <1
Ethylacetaat EU Voluntary Monitoring List 141-78-6 <3
Formaline EU Voluntary Monitoring List 50-0-0 <5
Fosforzuur EU Voluntary Monitoring List 7664-38-2 <3
Hexaan EU Voluntary Monitoring List 110-54-3 <3
Jood Wvmc - Explosieven <1
Kaliumchloraat Wvmc - Explosieven 3811-04-9 geen particuliere verkoop
Kaliumhydroxide EU Voluntary Monitoring List 1310-58-3 <20
Kaliumnitraat Wvmc - Explosieven 7757-79-1 <5
Kaliumpermanganaat Categorie 2 7722-64-7 <1
Magnesium poeder Wvmc - Explosieven 7439-95-4 <1
Methanol EU Voluntary Monitoring List 67-56-1 <30
Methanol EU Voluntary Monitoring List 67-56-1 <30
Methylethylketon Categorie 3 78-93-3 <3
Mierenzuur EU Voluntary Monitoring List 64-18-6 <3
Natriumchloraat Wvmc - Explosieven 7775-09-9 geen particuliere verkoop
Natriumhydroxide EU Voluntary Monitoring List 1310-73-2 <25
Natriumtetraboraat (Borax) Categorie 4 1303-96-4 <5
Salpeterzuur 4-65 Wvmc - Explosieven 7697-37-2 geen particuliere verkoop
Salpeterzuur 65-70 Wvmc - Explosieven 7697-37-2 geen particuliere verkoop
Tolueen Categorie 3 100-51-6 <1
Waterstofperoxide 12-50 Wvmc - Explosieven 7722-84-1 geen particuliere verkoop
Zoutzuur 10-29 Categorie 3 7647-01-0 geen beperking
Zoutzuur 30 Categorie 3 7647-01-0 <40
Zoutzuur 37 Categorie 3 7647-01-0 geen particuliere verkoop
Zwavelzuur 37 Wvmc - Explosieven 7664-93-9 geen particuliere verkoop
Zwavelzuur 98 Wvmc - Explosieven 7664-93-9 geen particuliere verkoop

(niet) Brandstofverklaring

Voor de volgende producten dient een (niet) Brandstofverklaring ingevuld te worden:

Wanneer is er een verificatieplicht van toepassing voor U?

Bij aanschaf van artikelen die vallen onder de Wet Precursoren voor Explosieven (WPE) en/of Drugsprecursoren Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC), zijn we verplicht de koper te verifieren. Dit doen wij door u via email vragen naar een aantal documenten. U kunt eenvoudig zien of er voor een artikel aanvullende informatie benodigd is op de betreffende artikel pagina.

Welke aanvullende informatie vragen wij?

We maken een verschil tussen de verificatie van particuliere afnemers en zakelijke afnemers, dit heeft allereerst te maken met het feit dat zakelijke klanten onder minder restricties vallen dan consumenten, daarnaast met de hoeveelheden die bij zakelijke afnamers aanzienlijk hoger liggen.

Consumenten:

Zakelijk:

* Verificatieplicht geldt bij sommige artikelen voor consumenten en zakelijke klanten. Kijk op de artikelpagina onder het kopje verkoop restricities om de maximale afname voor u als klant te bepalen.
** Let op dat u uw email met de gevraagde documenten retour stuurt naar onderstaand emailadres:precursoren@deoplosmiddelspecislist.nl
*** Zorg dat uw ID -of paspoortnummer goed leesbaar is op alle documenten.