Naar categorie: Zuren

Zwavelzuur (accuzuur en geconcentreerd)

Zwavelzuur is polair en dus in alle verhoudingen mengbaar met water. De concentratie van een waterige oplossing van zwavelzuur wordt standaard uitgedrukt als een massafractie. Hoewel met het dubbel contactproces een concentratie van 99% en meer kan bereikt worden, bezit de sterkst geconcentreerde oplossing een massafractie van 98,3%. In termen van molaire concentratie komt dit overeen met ongeveer 18 mol zwavelzuur per liter.

De 98%-oplossing wordt ook wel geconcentreerd zwavelzuur genoemd en is een viskeuze olieachtige vloeistof, die om die reden vroeger wel vitrioololie werd genoemd.          

Let op: Er komt in 2021 een nieuwe wet precursoren, vanaf dan kunnen consumenten nog maar maximaal 15% zwavelzuur kopen. Wel is het mogelijk een vergunning voor gebruik aan te vragen bij het ILenT.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zwavelzuur 44% Zwavelzuur 44% (Vloeibare mest) Producten
Zwavelzuur 15% Zwavelzuur 15% (Consumenten vanaf 2-2021) Producten
Zwavelzuur 37% Zwavelzuur 37% (Accuzuur, Zwembad pH-) Producten
Zwavelzuur 96-98% Zwavelzuur 96-98% Chemisch Zuiver Producten

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 100 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof
Synoniemen:
Sulfuric acid, Zwavelzuur, Diwaterstofsulfaat
UN:
2796
IUPAC:
Zwavelzuur 37%
CAS Nr:
7664-93-9
EEG Index:
231-639-5
Formule:
H2SO4
SMILES:
OS(=O)(=O)O
Mol. Massa:
98.079
Dichtheid:
1.280
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
330.000 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN2796 ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28070010;


Vaak samen besteld:

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Natriumchloride 25kg

Natriumchloride 25kg

Locron-L 20L (27kg)

Locron-L 20L (27kg)

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram