Naar categorie: Zuren

Zwavelzuur (accuzuur en geconcentreerd)

/work Zwavelzuur is polair en dus in alle verhoudingen mengbaar met water. De concentratie van een waterige oplossing van zwavelzuur wordt standaard uitgedrukt als een massafractie. Hoewel met het dubbel contactproces een concentratie van 99% en meer kan bereikt worden, bezit de sterkst geconcentreerde oplossing een massafractie van 98,3%. In termen van molaire concentratie komt dit overeen met ongeveer 18 mol zwavelzuur per liter.

De 98%-oplossing wordt ook wel geconcentreerd zwavelzuur genoemd en is een viskeuze olieachtige vloeistof, die om die reden vroeger wel vitrioololie werd genoemd.          

Let op Naar aanleiding van verordening 2019/1148 zijn de regels voor precursoren voor explosieven aangescherpt en particulieren mogen vanaf 2-2021 geen zwavelzuur meer kopen met een concentratie hoger dan 15%. Het is echter mogelijk om een vergunning aan te vragen bij het Nationaal Coördinatie Centrum voor Terrorisme (het NCTV) voor particulier gebruik. Meer informatie kunt u vinden op de informatie pagina van de overheid: "Precursoren voor Explosieven". Meer informatie over het aanvragen van een vergunning kunt u vinden bij het ILENT: Aanvraag vergunning voor Precursoren

Zwavelzuur nodig om een accu bij te vullen? - www.accuvulservicestein.nl

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Zwavelzuur 44% Zwavelzuur 44% (Vloeibare mest) Producten
Zwavelzuur 15% Zwavelzuur 15% (Consumenten vanaf 2-2021) Producten
Zwavelzuur 37% Zwavelzuur 37% (Accuzuur, Zwembad pH-) Producten
Zwavelzuur 96-98% Zwavelzuur 96-98% Chemisch Zuiver Producten

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 100 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof
Synoniemen:
Sulfuric acid, Zwavelzuur, Diwaterstofsulfaat
UN:
2796
IUPAC:
Zwavelzuur 37%
CAS Nr:
7664-93-9
EEG Index:
231-639-5
Formule:
H2SO4
SMILES:
OS(=O)(=O)O
Mol. Massa:
98.079
Dichtheid:
1.280
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
330.000 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN2796 ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28070010

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumchloride 25kg
Natriumchloride 25kg
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Glazen reageerbuis 20x150mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg