Naar categorie: Zuren Naar product: Zwavelzuur 96-98%

Zwavelzuur 96-98% 15.5 Liter

  • 15.5 liter - verpakt in een statiegeld can
  • 96-98% zwavelzuur
  • Verzonden onder voorwaarden ADR

Eindgebruikersverklaring vereist!

We moeten registreren wat u met deze stof doet anders mogen wij het niet verkopen. U kunt de verklaring hier downloaden. Graag ingevuld opsturen naar: alvorens wij de order in behandeling nemen.

Bestellen


Stuksprijs: €51.65 (ex btw)
Bestellen

ADR: Externe voorraad, levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 1830 ZWAVELZUUR > 51% zuur, 8, II (E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZWAVELZUUR 98%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof
Synoniemen:
Sulfuric acid, Zwavelzuur, Diwaterstofsulfaat
UN:
1830
IUPAC:
Zwavelzuur 98%
CAS Nr:
7664-93-9
EEG Index:
231-639-5
Formule:
H2SO4
SMILES:
OS(=O)(=O)O
Mol. Massa:
98.079
Dichtheid:
1.836
Smeltpunt:
10.380 °C
Kookpunt:
330.000 °C
Kleur:
Helder

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Calciumoxide 700gr
Calciumoxide 700gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml