Naar categorie: Zuren Naar product: Zwavelzuur 96-98%

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

  • 1 liter - verpakt in een HDPE fles veiligheidsdop
  • 98% zwavelzuur van hoge zuiverheid
  • Verzonden onder LQ voorwaarden ADR

Eindgebruikersverklaring vereist!

We moeten registreren wat u met deze stof doet anders mogen wij het niet verkopen. U kunt de verklaring hier downloaden. Graag ingevuld opsturen naar: sales@deoplosmiddelspecialist.nl alvorens wij de order in behandeling nemen.

Bestellen


Prijs: €7.40
Bestellen
6 stuk(s) op voorraad

Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZWAVELZUUR 98%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof
Synoniemen:
Sulfuric acid, Zwavelzuur, Diwaterstofsulfaat
UN:
1830
IUPAC:
Zwavelzuur 98%
CAS Nr:
7664-93-9
EEG Index:
231-639-5
Formule:
H2SO4
SMILES:
OS(=O)(=O)O
Mol. Massa:
98.079
Dichtheid:
1.836
Smeltpunt:
10.380 °C
Kookpunt:
330.000 °C
Kleur:
Helder

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.80 KG
Verzendunits:
3
HS Code:
28070010;


Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 53%

Salpeterzuur 1L 53%

Natriummetabisulfiet 1Kg

Natriummetabisulfiet 1Kg

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Waterstofperoxide 35% 1L

Waterstofperoxide 35% 1L

Kaliumnitraat 1000 gram

Kaliumnitraat 1000 gram

Kaliumsulfaat 100gr

Kaliumsulfaat 100gr