Naar categorie: Zuren Naar product: Zwavelzuur (accuzuur en geconcentreerd)

Zwavelzuur 96-98%

  • 1 liter - verpakt in een HDPE fles veiligheidsdop
  • 15.5 liter - verpakt in een statiegeld can
  • 96-98% zwavelzuur
  • Verzonden onder voorwaarden ADR

Let op Naar aanleiding van verordering 2019/1148 zijn de regels voor precursoren voor explosieven aangescherpt en particulieren mogen vanaf 2-2021 geen zwavelzuur meer kopen met een concentratie hoger dan 15%. Het is echter mogelijk om een vergunning aan te vragen bij het Nationaal Coördinatie Centrum voor Terrorisme (het NCTV) voor particulier gebruik. Meer informatie kunt u vinden op de informatie pagina van de overheid: "Precursoren voor Explosieven". Meer informatie over het aanvragen van een vergunning kunt u vinden bij het ILENT: Aanvraag vergunning voor Precursoren

Eindgebruikersverklaring vereist!

We moeten registreren wat u met deze stof doet anders mogen wij het niet verkopen. U kunt de verklaring hier downloaden. Graag ingevuld opsturen naar: sales@deoplosmiddelspecialist.nl alvorens wij de order in behandeling nemen.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Zwavelzuur 96-98% 1L Zwavelzuur 96-98% 1 Liter €7.40 €8.95 34 Bestellen
Zwavelzuur 96-98% 15.5L Zwavelzuur 96-98% 15.5 Liter €51.65 €62.50 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof
Synoniemen:
Sulfuric acid, Zwavelzuur, Diwaterstofsulfaat
UN:
1830
IUPAC:
Zwavelzuur 98%
CAS Nr:
7664-93-9
EEG Index:
231-639-5
Formule:
H2SO4
SMILES:
OS(=O)(=O)O
Mol. Massa:
98.079
Dichtheid:
1.836
Smeltpunt:
10.380 °C
Kookpunt:
330.000 °C
Kleur:
Helder

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: ZWAVELZUUR >51% 8, II (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1830 ZWAVELZUUR >51% 8, II (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28070010

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram