Naar categorie: Zuren Naar product: Zwavelzuur 37% (Accuzuur, Zwembad pH-)

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)

Bulk verpakking, 20 liter / 25,6kg

Let op Naar aanleiding van verordering 2019/1148 zijn de regels voor precursoren voor explosieven aangescherpt en particulieren mogen vanaf 2-2021 geen zwavelzuur meer kopen met een concentratie hoger dan 15%. Het is echter mogelijk om een vergunning aan te vragen bij het Nationaal Coördinatie Centrum voor Terrorisme (het NCTV) voor particulier gebruik. Meer informatie kunt u vinden op de informatie pagina van de overheid: "Precursoren voor Explosieven". Meer informatie over het aanvragen van een vergunning kunt u vinden bij het ILENT: Aanvraag vergunning voor Precursoren


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €20.99 €25.40 0
Vanaf 4 stuks: €18.79 €22.73 4
Vanaf 12 stuks: €16.44 €19.89 12
Vanaf 24 stuks: €15.25 €18.45 24

Stuksprijs: €20.99 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: UN 2796 ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZWAVELZUUR 37%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 100 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof
Synoniemen:
Sulfuric acid, Zwavelzuur, Diwaterstofsulfaat
UN:
2796
IUPAC:
Zwavelzuur 37%
CAS Nr:
7664-93-9
EEG Index:
231-639-5
Formule:
H2SO4
SMILES:
OS(=O)(=O)O
Mol. Massa:
98.079
Dichtheid:
1.280
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
330.000 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles, droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren. Gescheiden van basen, metalen en organische stoffen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN2796 ZWAVELZUUR <51% 8, II (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
25.60 KG
HS Code:
28070010

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)