Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Refined >99.5% 100gr

Zeer zuiver geraffineerd C8 zwavel poeder van Acros Organics 

Zuiverheid >99.5%

100 gram herverpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Prijs: €4.63
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
25030010;


Vaak samen besteld:

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Petrischaal 150x25mm kalkglas

Petrischaal 150x25mm kalkglas

Actief Kool (poeder) 400gr

Actief Kool (poeder) 400gr

Calciumoxide 10Kg

Calciumoxide 10Kg