Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 1kg

Zwavelgranulaat, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje.           

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.40 €8.95 0
Vanaf 8 stuks: €6.57 €7.95 8

Stuksprijs: €7.40 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Zinkchloride 250gr
Zinkchloride 250gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
IJzerchelaat 3% DTPA 1L
IJzerchelaat 3% DTPA 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram