Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 1kg

Zwavelgranulaat, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje.           

Bestellen


Prijs: €6.57
Bestellen
7 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas

Petrischaal 60x15mm kalkglas

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Weegschaal 200gr +- 0.01gr

Weegschaal 200gr +- 0.01gr

Kaliumnitraat 1000 gram

Kaliumnitraat 1000 gram

Chemiepak Protec Plus TC - maat L

Chemiepak Protec Plus TC - maat L

Chemiepak Protec Plus TC - maat M

Chemiepak Protec Plus TC - maat M