Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel in verschillende verpakkingshoeveelheden.We bieden sinds kort zwavel tabletten aan voor toepassing in verdampers. Deze tabletten hebben een zuiverheid van 99.7%-100%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Tablet 115gr 99.7% Zwavel Tablet 115gr 99.7% €1.36 €1.65 123 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 100gr Zwavel Refined >99.5% 100gr (ACROS ORGANICS) €6.57 €7.95 9 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 1000gr Zwavel Refined >99.5% 1000gr (ACROS ORGANICS) €47.07 €56.95 8 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Kaliumbicarbonaat 100gr

Kaliumbicarbonaat 100gr

Natriumthiosulfaat 100gr

Natriumthiosulfaat 100gr

Kaliumhydroxide 100gr

Kaliumhydroxide 100gr

Transportbak

Transportbak

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr