Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel en geraffineerd zwavel poeder in verschillende verpakkingshoeveelheden.


We bieden sinds kort zwavel tabletten aan voor toepassing in verdampers. Deze tabletten hebben een zuiverheid van 99.7%-100%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Tablet 115gr 99.7% Zwavel Tablet 115gr 99.7% Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Refined >99.5% 100gr Zwavel Refined >99.5% 100gr (ACROS ORGANICS) €4.63 €5.60 Bestellen
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg €7.40 vanaf €6.57 per 8 €8.95 2 Bestellen
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg €18.14 €21.95 6 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 1000gr Zwavel Refined >99.5% 1000gr (ACROS ORGANICS) €28.88 €34.95 6 Bestellen
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg €39.63 vanaf €33.02 per 42 €47.95 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas