Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel en geraffineerd zwavel poeder in verschillende verpakkingshoeveelheden.


We bieden sinds kort zwavel tabletten aan voor toepassing in verdampers. Deze tabletten hebben een zuiverheid van 99.7%-100%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Tablet 115gr 99.7% Zwavel Tablet 115gr 99.7% €1.36 €1.65 95 Bestellen
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg €6.57 €7.95 16 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 100gr Zwavel Refined >99.5% 100gr (ACROS ORGANICS) €6.57 €7.95 11 Bestellen
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg €14.83 €17.95 8 Bestellen
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg €23.93 €28.95 34 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 1000gr Zwavel Refined >99.5% 1000gr (ACROS ORGANICS) €47.07 €56.95 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Stop rood rubber 17-22mm

Stop rood rubber 17-22mm

Demiwater 1L

Demiwater 1L