Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel en geraffineerd zwavel poeder in verschillende verpakkingshoeveelheden.


We bieden sinds kort zwavel tabletten aan voor toepassing in verdampers. Deze tabletten hebben een zuiverheid van 99.7%-100%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Tablet 115gr 99.7% Zwavel Tablet 115gr 99.7% Op Aanvraag 17 Op aanvraag
Zwavel Refined >99.5% 100gr Zwavel Refined >99.5% 100gr (ACROS ORGANICS) €4.63 €5.60 Bestellen
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg €6.57 €7.95 12 Bestellen
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg €14.83 €17.95 3 Bestellen
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg €23.93 €28.95 27 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 1000gr Zwavel Refined >99.5% 1000gr (ACROS ORGANICS) €28.88 €34.95 14 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumsulfide  Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Dichloormethaan 20L
Dichloormethaan 20L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter