Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel en geraffineerd zwavel poeder in verschillende verpakkingshoeveelheden.


We bieden sinds kort zwavel tabletten aan voor toepassing in verdampers. Deze tabletten hebben een zuiverheid van 99.7%-100%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Tablet 115gr 99.7% Zwavel Tablet 115gr 99.7% €1.36 €1.65 111 Bestellen
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg €6.57 €7.95 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 100gr Zwavel Refined >99.5% 100gr (ACROS ORGANICS) €6.57 €7.95 Bestellen
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg €14.83 €17.95 Bestellen
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg €23.93 €28.95 40 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 1000gr Zwavel Refined >99.5% 1000gr (ACROS ORGANICS) €47.07 €56.95 7 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Koper plaat 0.2x100x100mm

Koper plaat 0.2x100x100mm

Natriumthiosulfaat 100gr

Natriumthiosulfaat 100gr

Calciumcarbonaat 150gr

Calciumcarbonaat 150gr

Kaliumhydroxide 100gr

Kaliumhydroxide 100gr

Erlenmeyer smalle hals 100ml

Erlenmeyer smalle hals 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml