Naar categorie: Metalen

Zwavel


Granulaatzwavel en geraffineerd zwavel poeder in verschillende verpakkingshoeveelheden.


We bieden sinds kort zwavel tabletten aan voor toepassing in verdampers. Deze tabletten hebben een zuiverheid van 99.7%-100%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Zwavel Granulaat 100gr Zwavel Granulaat 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Tablet 115gr 99.7% Zwavel Tablet 115gr 99.7% Op Aanvraag Op aanvraag
Zwavel Refined >99.5% 100gr Zwavel Refined >99.5% 100gr (ACROS ORGANICS) €4.63 €5.60 Bestellen
Zwavel Granulaat 1kg Zwavel Granulaat 1kg €7.40 vanaf €6.57 per 8 €8.95 8 Bestellen
Zwavel Granulaat 5kg Zwavel Granulaat 5kg €18.14 €21.95 2 Bestellen
Zwavel Refined >99.5% 1000gr Zwavel Refined >99.5% 1000gr (ACROS ORGANICS) €28.88 €34.95 13 Bestellen
Zwavel Granulaat 25kg Zwavel Granulaat 25kg €32.19 vanaf €24.75 per 10 €38.95 22 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
UN1350
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Beendermeel 2500gr
Beendermeel 2500gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Urea 4400gr
Urea 4400gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Kaliumbicarbonaat 100gr
Kaliumbicarbonaat 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Magnetiet 100gr
Magnetiet 100gr
14 in 1 watertest strips 100stuks
14 in 1 watertest strips 100stuks
Type K Thermometer BM8323
Type K Thermometer BM8323
Type K -50 tot 1200C 10cm
Type K -50 tot 1200C 10cm