Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 37% cz 30kg

Geconcentreerd Zoutzuur 37% 

Chemisch Zuiver
 
Can van 30kg / 25ltr

NIET VOOR LEVERING AAN PARTICULIEREN
Geef in de bestelnotitie uw gebruiksdoel voor deze stof aan, we zijn verplicht dit op te slaan.


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 37
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
30.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm