Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 6x 1L

6x 1000ml 30% Zoutzuur

Verpakt in HDPE flessen met kindveilige sluiting en weervast etiket.


Bestellen


Prijs: €17.77
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad

Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
6.90 KG
Verzendunits:
9
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumsulfide  Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Polyimide Tape 20mm x 33M
Polyimide Tape 20mm x 33M
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml