Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 6x 1L

6x 1000ml 30% Zoutzuur

Verpakt in HDPE flessen met kindveilige sluiting en weervast etiket.Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
6.90 KG
Verzendunits:
9
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumsulfide  Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter