Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 571 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 29% 5L (ADR)

Zoutzuur 29%

5000ml jerrycan

LET OP: productfoto wijkt af

Bestellen


Stuksprijs: €11.07 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 1 tot 3 werkdagen


ADR Zending: ZOUTZUUR, 8, III, E
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
6.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Ijzerchloride 40% 20L
Ijzerchloride 40% 20L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 250mm
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Urea 4400gr
Urea 4400gr
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)