Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 5L (ADR)

Zoutzuur 30%

5000ml jerrycan

Bestellen


Stuksprijs: €11.07 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 1 tot 3 werkdagen


ADR Zending: ZOUTZUUR, 8, III, E
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
6.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Mierenzuur 85% 5L
Mierenzuur 85% 5L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Butylglycol 100ml
Butylglycol 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Thinner 5L
Thinner 5L
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)