Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 20 Liter

Zoutzuur 30% verpakt in een UN gekeurde can. 

20 Liter = 23.8 Kilogram


Bestellen


Stuksprijs: €19.42 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumbicarbonaat 5kg
Kaliumbicarbonaat 5kg
CalciumChloride Parel 4Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Azijnzuur 80% 20L
Azijnzuur 80% 20L
Mierenzuur 85% 5L
Mierenzuur 85% 5L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Salpeterzuur 20L 53%
Salpeterzuur 20L 53%