Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 29% 20 Liter

Zoutzuur 29% verpakt in een UN gekeurde can. 

20 Liter = 23.8 Kilogram


Bedrijven binnen nederland kunnen op aanvraag zoutzuur 30-32% geleverd krijgen, neem contact met ons op. 


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €24.75 €29.95 0
Vanaf 4 stuks: €22.73 €27.50 4
Vanaf 12 stuks: €20.58 €24.90 12

Stuksprijs: €24.75 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Aluminiumhydroxide 1Kg
Aluminiumhydroxide 1Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aluminiumhydroxide 5kg
Aluminiumhydroxide 5kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Ammoniak 25% 20L
Ammoniak 25% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Waterstofperoxide 50% 30kg
Waterstofperoxide 50% 30kg