Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 30% 200L

Zoutzuur 30% 200L 

Plastic drum, geen statiegeld verpakking.

Levering enkel aan bedrijven.


Bestellen


Prijs: €95.00
Bestellen
ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen

ADR Zending: UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 30%  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 40 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 30%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.330
Dichtheid:
11.890
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
600
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
240.00 KG
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Nikkel plaat 0.3mmx100mmx200mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L