Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 445 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 1M 100ml

Zoutzuur 1M 100ml

Verpakt in een donkerglazen flesje          

Bestellen


Stuksprijs: €1.45 (ex btw)
In winkelwagen: €2.89 (€3.50 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur <10%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Aluminiumhydroxide 1Kg
Aluminiumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg