Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 10% 1 Liter

Verdund zoutzuur 10%

  • Bevat zeer weinig verontreinigingen in vergelijking tot de standaard warenhuis variant.

1 Liter

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige dop.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €3.26 €3.95 0
Vanaf 12 stuks: €2.93 €3.55 12
Vanaf 60 stuks: €2.44 €2.95 60

Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 10-29%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 10-29%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml