Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 10% 1 Liter

Verdund zoutzuur 10%

  • Bevat zeer weinig verontreinigingen in vergelijking tot de standaard warenhuis variant.

1 Liter

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige dop.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €3.26 €3.95 0
Vanaf 12 stuks: €2.93 €3.55 12
Vanaf 60 stuks: €2.44 €2.95 60

Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
Bestellen

16 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 10-29%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 10-29%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml