Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren

Zoutzuur

Zoutzuur is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is. Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ontwijkt wanneer natriumchloride bewerkt wordt met een geconcentreerd sterk zuur als zwavelzuur. 

Zoutzuur is in tegenstelling tot salpeterzuur of zwavelzuur geen sterke oxidator. In combinatie met salpeterzuur ontstaat wel een bijzonder sterke oxidator: koningswater. De actieve gevormde component in deze oplossing is nitrosylchloride en word gebruikt om goud en andere edele metalen mee op te lossen ten behoeve van recycling.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Zoutzuur 30% 12x 20L (240L) Zoutzuur 30% 12x 20L (240 Liter) Op Aanvraag Op aanvraag
Zoutzuur 10% 100ml Zoutzuur 10% 100ml €1.32 €1.60
Zoutzuur 1M 100ml Zoutzuur 1M 100ml €1.45 €1.75 Bestellen
Zoutzuur 30% 100ml Zoutzuur 30% 100ml €1.78 €2.15
Zoutzuur 0.1M 1L Zoutzuur 0.1M 1L €2.64 €3.20 Bestellen
Zoutzuur 1M 1L Zoutzuur 1M 1L €3.06 €3.70 Bestellen
Zoutzuur 10% 1L Zoutzuur 10% 1 Liter €3.26 vanaf €2.44 per 60 €3.95 2
Zoutzuur 29% 1L Zoutzuur 29% 1 Liter €3.95 vanaf €2.36 per 144 €4.78
Zoutzuur 10% 5L (can) Zoutzuur 10% - 5000ml jerrycan €8.22 €9.95
Zoutzuur 29% 5L (ADR) Zoutzuur 29% - 5000ml jerrycan €11.07 €13.40
Zoutzuur 29% 20L Zoutzuur 29% 20 Liter €24.75 vanaf €20.58 per 12 €29.95
Zoutzuur 30% 200L Zoutzuur 30% 200L (pe drum, geen statiegeld) €130.58 €158.00

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 10-29%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28061000

Vragen en Antwoorden

Ja dat kan, mits u ons via email of een klantbericht wil uit leggen waarvoor u het gaat gebruiken. Grote hoeveelheden en verdachte zaken zullen wij altijd melden. Houd er ook rekening mee dat zoutzuur via ADR pallet distributie verzonden wordt; zorg dat er iemand aanwezig is en dat uw afleveradres bereikbaar is voor gevaarlijk transport. Bij een gemiste afleverpoging zullen wij extra kosten in rekening brengen.Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Aluminiumhydroxide 1Kg
Aluminiumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg