Naar categorie: Zuren

Zoutzuur

Zoutzuur is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is. Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ontwijkt wanneer natriumchloride bewerkt wordt met een geconcentreerd sterk zuur als zwavelzuur. 

Zoutzuur is in tegenstelling tot salpeterzuur of zwavelzuur geen sterke oxidator. In combinatie met salpeterzuur ontstaat wel een bijzonder sterke oxidator: koningswater. De actieve gevormde component in deze oplossing is nitrosylchloride en word gebruikt om goud en andere edele metalen mee op te lossen ten behoeve van recycling.

De belangrijkste toepassingen van zoutzuur zijn:

  • Het looien van leer
  • Het zuiveren van staal
  • Het etsen van printplaten
  • Als schoonmaakmiddel of onderdeel daarvan
  • Als zuurteregelaar in de voedingsindustrie

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zoutzuur 10% 100ml Zoutzuur 10% 100ml €1.32 €1.60 Bestellen
Zoutzuur 1M 100ml Zoutzuur 1M 100ml €1.45 €1.75 Bestellen
Zoutzuur 30% 100ml Zoutzuur 30% 100ml €1.61 €1.95 Bestellen
Zoutzuur 0.1M 1L Zoutzuur 0.1M 1L €2.64 €3.20 Bestellen
Zoutzuur 10% 1L Zoutzuur 10% 1 Liter €2.72 €3.29 Bestellen
Zoutzuur 1M 1L Zoutzuur 1M 1L €3.06 €3.70 Bestellen
Zoutzuur 30% 1L Zoutzuur 30% 1 Liter €3.70 €4.48 Bestellen
Zoutzuur 37% 1L Geen voorraad - Levertijd 5 werkdagen €8.14 €9.85 Bestellen
Zoutzuur 30% 6x 1L Zoutzuur 30% 6x 1L €16.03 €19.40 Bestellen
Zoutzuur 30% 20L Zoutzuur 30% 20 Liter (statiegeld verpakking) €26.86 €32.50 Bestellen
Zoutzuur 37% 20L Zoutzuur 37% 20L (ENKEL VOOR BEDRIJVEN) €40.50 €49.00 Bestellen
Zoutzuur 30% 200L Zoutzuur 30% 200L (plastic drum, geen statiegeld) €123.55 €149.50 Bestellen
Zoutzuur 10 100x 1L Zoutzuur 10 100x 1L €214.05 €259.00 Bestellen
Zoutzuur 30% 14x 20L (280L) 14x 20L (280 Liter) (29,95 per can inc. statiegeld) €347.11 €420.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1789
IUPAC: Zoutzuur
Formule: HCl
CAS Nr:7647-01-0
Mol. Massa: 36.46
Dichtheid: 1.19   gr/ml
Smeltpunt: -26.00 °C
Kookpunt: 48.00 °C

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.