Naar categorie: Zuren

Zoutzuur

Zoutzuur is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is. Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ontwijkt wanneer natriumchloride bewerkt wordt met een geconcentreerd sterk zuur als zwavelzuur. 

Zoutzuur is in tegenstelling tot salpeterzuur of zwavelzuur geen sterke oxidator. In combinatie met salpeterzuur ontstaat wel een bijzonder sterke oxidator: koningswater. De actieve gevormde component in deze oplossing is nitrosylchloride en word gebruikt om goud en andere edele metalen mee op te lossen ten behoeve van recycling.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Zoutzuur 37% cz 30kg Geen levering aan particulieren Op Aanvraag Op aanvraag
Zoutzuur 37% 1L cz Geen levering aan particulieren Op Aanvraag Op aanvraag
Zoutzuur 37% 100ml Zoutzuur 37% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Zoutzuur 10% 100ml Zoutzuur 10% 100ml €1.32 €1.60 Bestellen
Zoutzuur 1M 100ml Zoutzuur 1M 100ml €1.45 €1.75 Bestellen
Zoutzuur 30% 100ml Zoutzuur 30% 100ml €1.78 €2.15 Bestellen
Zoutzuur 0.1M 1L Zoutzuur 0.1M 1L €2.64 €3.20 Bestellen
Zoutzuur 1M 1L Zoutzuur 1M 1L €3.06 €3.70 Bestellen
Zoutzuur 10% 1L Zoutzuur 10% 1 Liter €3.26 vanaf €2.44 per 60 €3.95 Bestellen
Zoutzuur 30% 1L Zoutzuur 30% 1 Liter €3.95 vanaf €2.36 per 144 €4.78 137 Bestellen
Zoutzuur 10% 5L (can) Zoutzuur 10% - 5000ml jerrycan €8.22 €9.95 Bestellen
Zoutzuur 30% 5L (ADR) Zoutzuur 30% - 5000ml jerrycan €11.07 €13.40 Bestellen
Zoutzuur 30% 200L Zoutzuur 30% 200L (pe drum, geen statiegeld) €95.00 €114.95 1 Bestellen
Zoutzuur 30% 12x 20L (240L) Zoutzuur 30% 12x 20L (240 Liter) €165.25 €199.95 Bestellen
Zoutzuur 30% 20L Zoutzuur 30% 20 Liter €1971.07 €2385.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 10-29%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1789 CHLOORWATERSTOFZUUR, ZOUTZUUR >= 25%, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28061000

Vragen en Antwoorden

Ja dat kan, mits u ons via email of een klantbericht wil uit leggen waarvoor u het gaat gebruiken. Grote hoeveelheden en verdachte zaken zullen wij altijd melden. Houd er ook rekening mee dat zoutzuur via ADR pallet distributie verzonden wordt; zorg dat er iemand aanwezig is en dat uw afleveradres bereikbaar is voor gevaarlijk transport. Bij een gemiste afleverpoging zullen wij extra kosten in rekening brengen.Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg