Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 540 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 5kg

Verpakt in een stevige plastic emmer

Bestellen


Stuksprijs: €20.62 (ex btw)
In winkelwagen: €41.24 (€49.90 inc. btw)

1 van 2 stuk(s) niet op voorraad (1), levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
7
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
FG Patentkali 25kg
FG Patentkali 25kg
Urea 4400gr
Urea 4400gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg