Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinksulfaat

zinksulfaat

Zinksulfaat Hexahydraat, wateroplosbaar sporenelement voor toepassing als meststof.

Bevat 23% w/w zink.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Zinksulfaat 175gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.02 €2.45 Bestellen
Zinksulfaat 1kg Verpakt in een plastic emmertje €6.52 €7.89 25 Bestellen
Zinksulfaat 5kg Verpakt in een stevige plastic emmer €20.62 €24.95 Bestellen
Zinksulfaat 25kg Bulk verpakking van 25kg €56.94 €68.90 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Grafiet staaf 8x200mm
Grafiet staaf 8x200mm
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr