Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinksulfaat

zinksulfaat

Zinksulfaat Hexahydraat, wateroplosbaar sporenelement voor toepassing als meststof.

Bevat 23% w/w zink.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zinksulfaat 175gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.02 €2.45 4 Bestellen
Zinksulfaat 1kg Verpakt in een plastic emmertje €6.52 €7.89 4 Bestellen
Zinksulfaat 5kg Verpakt in een stevige plastic emmer €20.62 €24.95 Bestellen
Zinksulfaat 25kg Bulk verpakking van 25kg €56.94 €68.90 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332930;


Vaak samen besteld:

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Ijzersulfaat 1Kg

Ijzersulfaat 1Kg

Mangaansulfaat 1kg

Mangaansulfaat 1kg

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml