Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinksulfaat

zinksulfaat

Zinksulfaat Hexahydraat, wateroplosbaar sporenelement voor toepassing als meststof.

Bevat 23% w/w zink.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Zinksulfaat 175gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.02 €2.45 Bestellen
Zinksulfaat 1kg Verpakt in een plastic emmertje €6.52 €7.89 3 Bestellen
Zinksulfaat 5kg Verpakt in een stevige plastic emmer €20.62 €24.95 1 Bestellen
Zinksulfaat 25kg Bulk verpakking van 25kg €56.94 €68.90 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (Zinksulfaat (heptahydraat)), 9, III
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L