Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Xyleen

Xyleen 1 Liter

Xyleen >99%

1 Liter        Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Brandbaar
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.86 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29024200

Vaak samen besteld:

Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Urea 880gr
Urea 880gr
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%