Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Xyleen

Xyleen 200L

Xyleen 200L

Geen extra kosten, geen statiegeld.

We nemen lege verpakkingen retour.           

Bestellen


Stuksprijs: €367.77 (ex btw)
Bestellen

ADR: Externe voorraad, levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: XYLENEN, 3, III (D/E)

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Vaak samen besteld:

d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Urea 880gr
Urea 880gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter