Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Xyleen

Xyleen 200L

Xyleen 200L

Geen extra kosten, geen statiegeld.

We nemen lege verpakkingen retour.           

Bestellen


Stuksprijs: €367.77 (ex btw)
Bestellen

ADR: Externe voorraad, levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: XYLENEN, 3, III (D/E)

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 200x30mm kalkglas
Petrischaal 200x30mm kalkglas
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Styreen 100ml
Styreen 100ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm