Naar categorie: Vloeistoffen

Xyleen

Xyleen of dimethylbenzeen, vroeger (in het Duits nog steeds) ook wel xylol genoemd, is een heldere, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur. Xyleen wordt voornamelijk toegepast als oplosmiddel van organische stoffen (harsen en vetten). Uit para-xyleen wordt tereftaalzuur door middel van oxideren bereid. Het zuur wordt gebruikt voor de productie van de polyester polyethyleentereftalaat (bekend van de petflessen).

Xyleen is een ontvlambare vloeistof. Inademing van de dampen kan aanleiding geven tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid. De stof is irriterend voor de huid en de ogen. Blootstelling van zwangere vrouwen aan xyleen dient vermeden te worden.

Voor een gezonder alternatief als verfverwijderaar, zie: d-limoneen

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Xyleen 100ml Xyleen 100ml €1.74 €2.10 4 Bestellen
Xyleen 1L Xyleen 1 Liter €4.92 €5.95 20 Bestellen
Xyleen 5L Xyleen 5L €14.83 €17.95 18 Bestellen
Xyleen 6x 1L Xyleen 6x 1L €20.62 €24.95 3 Bestellen
Xyleen 20L Xyleen 20 Liter €56.20 €68.00 1 Bestellen
Xyleen 200L Xyleen 200L €367.77 €445.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: xyleen    
Formule: C8H10    
CAS Nr:1330-20-7    
Mol. Massa: 106.16
   
Dichtheid: 0.86   gr/ml
   
Smeltpunt: -25.00 °C
   
Kookpunt: 140.00 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.