Naar categorie: Vloeistoffen

Xyleen

Xyleen of dimethylbenzeen, vroeger (in het Duits nog steeds) ook wel xylol genoemd, is een heldere, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur. Xyleen wordt voornamelijk toegepast als oplosmiddel van organische stoffen (harsen en vetten). Uit para-xyleen wordt tereftaalzuur door middel van oxideren bereid. Het zuur wordt gebruikt voor de productie van de polyester polyethyleentereftalaat (bekend van de petflessen).

Xyleen is een ontvlambare vloeistof. Inademing van de dampen kan aanleiding geven tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid. De stof is irriterend voor de huid en de ogen. Blootstelling van zwangere vrouwen aan xyleen dient vermeden te worden.

Voor een gezonder alternatief als verfverwijderaar, zie: d-limoneen

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Xyleen 1L Xyleen 1 Liter Op Aanvraag 27 Op aanvraag
Xyleen 6x 1L Xyleen 6x 1L Op Aanvraag 4 Op aanvraag
Xyleen 100ml Xyleen 100ml €1.74 €2.10 Bestellen
Xyleen 300ml Xyleen 300ml (glas) €3.26 €3.95 21 Bestellen
Xyleen 5L Xyleen 5L €16.49 €19.95 Bestellen
Xyleen 20L Xyleen 20 Liter €56.20 €68.00 4 Bestellen
Xyleen 200L Xyleen 200L €367.77 €445.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: XYLENEN, 3, III (D/E)
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
UN1307 XYLENEN, 3, III (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
29024200

Vaak samen besteld:

d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Urea 880gr
Urea 880gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter