Naar categorie: Vloeistoffen

Xyleen

Xyleen of dimethylbenzeen, vroeger (in het Duits nog steeds) ook wel xylol genoemd, is een heldere, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur. Xyleen wordt voornamelijk toegepast als oplosmiddel van organische stoffen (harsen en vetten). Uit para-xyleen wordt tereftaalzuur door middel van oxideren bereid. Het zuur wordt gebruikt voor de productie van de polyester polyethyleentereftalaat (bekend van de petflessen).

Xyleen is een ontvlambare vloeistof. Inademing van de dampen kan aanleiding geven tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid. De stof is irriterend voor de huid en de ogen. Blootstelling van zwangere vrouwen aan xyleen dient vermeden te worden.

Voor een gezonder alternatief als verfverwijderaar, zie: d-limoneen

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Xyleen 1L Xyleen 1 Liter Op Aanvraag 8 Op aanvraag
Xyleen 6x 1L Xyleen 6x 1L Op Aanvraag 1 Op aanvraag
Xyleen 100ml Xyleen 100ml €1.74 €2.10 Bestellen
Xyleen 300ml Xyleen 300ml (glas) €3.26 €3.95 Bestellen
Xyleen 5L Xyleen 5L €16.49 €19.95 Bestellen
Xyleen 20L Xyleen 20 Liter €56.20 €68.00 Bestellen
Xyleen 200L Xyleen 200L €367.77 €445.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: XYLENEN, 3, III (D/E)
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
UN1307 XYLENEN, 3, III (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
29024200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Wijnsteenzuur 1000 gram
Wijnsteenzuur 1000 gram
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Styreen 300ml
Styreen 300ml
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L