Naar categorie: Zuren

Wijnsteenzuur (L+)

Wijnsteenzuur ondergaat grotendeels dezelfde reacties als citroenzuur. Het wordt gebruikt in de geneeskunde, de textielnijverheid en de cosmetica (haarverf). Wijnsteenzuur wordt tevens gebruikt in warme klimaten om wijn wat frisser van smaak te maken.

Het wordt in de voedingsindustrie gebruikt als antioxidant en heeft het E-nummer E334.

99% L(+) Natural 


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Wijnsteenzuur 1000gr Wijnsteenzuur 1000 gram Op Aanvraag Op aanvraag
Wijnsteenzuur 125gr Wijnsteenzuur 125 gram €2.70 €3.27 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: 2,3-dihydroxy-butaandizuur    
Formule: C4H6O6    
CAS Nr:526-83-0    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 174.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.