Naar categorie: Vaste Stoffen

Urea

Urea (ureum, carbamide) is een veelgebruikte meststof voor planten die veelal beschikbaar is in kleine parelvorm.

Het wordt gebruikt als meststof in de plantenteelt en als selectieve katalysator om stikstofoxiden die vrijkomen bij dieselverbranding om te zetten in stikstof en water.

Bij verhitting ontleedt het in ammoniak en biuret.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Urea 100gr Urea 100 gram €1.31 €1.58 4 Bestellen
Urea 880gr Verpakt in een plastic emmertje €3.26 €3.95 25 Bestellen
Urea 4400gr Urea 4400 gram €8.60 €10.40 5 Bestellen
Urea 25Kg Urea 90-100% 25Kg bulkverpakking €18.97 €22.95 6 Bestellen
Urea 25Kg Urea 25Kg €22.07 €26.70 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Ureum    
Formule: CH4N2O    
CAS Nr:57-13-6    
Mol. Massa: 60.06
   
Dichtheid: 1.32   gr/ml
   
Smeltpunt: 133.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Irriterend

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: De stof ontleedt bij verhitting boven het smeltpunt met vorming van giftige gassen. Reageert hevig met sterk oxiderende stoffen, nitriten, anorganische chloriden, chlorieten en perchloraten met kans op brand en ontploffing.