Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 443 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Thinner

Thinner 100ml

A kwaliteit thinner.
  • bevat geen tolueen en geen methanol
  • niet geregenereerd
  • 4 componenten
  • verpakt in een glazen flesje van 100ml
Wij verkopen thinner van hoge zuiverheid dermate samengesteld dat deze minder schadelijk is dan traditionele tolueen houdende thinner.Bestellen


Stuksprijs: €1.90 (ex btw)
In winkelwagen: €3.80 (€4.60 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
32091090

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Formaline 37% 5L
Formaline 37% 5L
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Maatlepels RVS Groot
Maatlepels RVS Groot
Algenkalk Granulaat 4kg
Algenkalk Granulaat 4kg
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Talkpoeder 50gr
Talkpoeder 50gr
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml