Naar categorie: Vloeistoffen

Thinner

A kwaliteit thinner.
  • bevat geen tolueen en geen methanol
  • niet geregenereerd
  • Geschikt voor het verdunnen van verf
  • 4 componenten, zie samenstelling
Wij verkopen thinner van hoge zuiverheid dermate samengesteld dat deze minder schadelijk is dan traditionele tolueen houdende thinner.

LET OP: verzending van 5L en 20L verpakkingen geschied via ADR distributie en de daarbij behorende kosten.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Thinner 100ml Thinner 100ml €1.90 €2.30 3 Bestellen
Thinner 1L Thinner 1L €4.09 €4.95 Bestellen
Thinner 5L Thinner 5L €14.71 €17.80 Bestellen
Thinner 20L Thinner 20L €47.60 €57.60 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1263
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Ethyleenglycol 100ml
Ethyleenglycol 100ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Overzetbril Flexacid
Overzetbril Flexacid
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml