Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tetrahydrofuran (THF)

Tetrahydrofuran 300ml

tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF
Verpakt in een donkerglazen flesje met aluminium dop. 

Hoge zuiverheid >99.9%

Bestellen


Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.30 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test
Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test
Bismuth brok 1000 gram
Bismuth brok 1000 gram
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M