Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tetrahydrofuran (THF)

Tetrahydrofuran (THF) 100ml

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

100ml zeer zuivere THF in een stevig bruin glazen flesje. 

  • EXTRA ZUIVER > 99.5%
  • H20 < 0.05%
  • Peroxides < 0.015%
  • Residue < 0.005%
  • Gestabiliseerd met 0,025% BHTBestellen


Stuksprijs: €2.11 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Grafiet plaat 100x100x3mm
Grafiet plaat 100x100x3mm
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Horlogeglas 200mm
Horlogeglas 200mm
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Polyethyleenglycol 400 100ml
Polyethyleenglycol 400 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Titanium Plaat 2.0x100x100mm
Titanium Plaat 2.0x100x100mm
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L