Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tetrahydrofuran (THF)

Tetrahydrofuran (THF) 100ml

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

100ml zeer zuivere THF in een stevig bruin glazen flesje. 

  • EXTRA ZUIVER > 99.5%
  • H20 < 0.05%
  • Peroxides < 0.015%
  • Residue < 0.005%
  • Gestabiliseerd met 0,025% BHTBestellen


Prijs: €2.11
Bestellen
22 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 32L
Plastic emmer 32L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Chelaten Mix Potplanten 100gr
Chelaten Mix Potplanten 100gr
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
NPK 19-6-6 + micro 5Kg
NPK 19-6-6 + micro 5Kg
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Methylethylketon 20L
Methylethylketon 20L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg