Naar categorie: Vloeistoffen

Tetrahydrofuran (THF)

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

Tetrahydrofuraan (afgekort: THF) is een cyclische ether. Het is een zeer goed oplosmiddel voor polaire verbindingen zoals PVC, Polystyreen, lijmen en nog niet uitgeharde lakken. THF is volledig mengbaar met water en doordat het zon goed oplosmiddel is het ook agressief voor de huid. Aan THF wordt gewoonlijk een anti-oxidant toegevoegd omdat het de neiging heeft peroxiden te vormen in een zuurstofrijke omgeving resulterend in explosie gevaar.

Tetrahydrofuran is een oplosmiddel voor veel lijmen, het wordt dan ook vaak toegepast om resten van tapijtlijm te verwijderen. Verder wordt het gebruikt om industriële harsen te maken, voor polyethuraan coatings en de productie van printer inkt.

Wij verkopen met BHT gestabiliseerde THF van hoge zuiverheid (>99.8%).


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Tetrahydrofuran (THF) 100ml Tetrahydrofuran (THF) 100ml €2.11 €2.55 10 Bestellen
Tetrahydrofuran 300ml Tetrahydrofuran 300ml €4.92 €5.95 13 Bestellen
Tetrahydrofuran 300ml x4 Tetrahydrofuran 300ml x4 €16.49 €19.95 3 Bestellen
Tetrahydrofuran 5L (ADR) Tetrahydrofuran 5L (ADR) €24.75 €29.95 3 Bestellen
Tetrahydrofuran 20L (ADR) Tetrahydrofuran 20L (ADR) €73.31 €88.70 Bestellen
Tetrahydrofyran 200L (ADR) Tetrahydrofyran 200L (ADR) €652.07 €789.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: TETRAHYDROFURAN, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2056 TETRAHYDROFURAN, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Grafiet plaat 100x100x3mm
Grafiet plaat 100x100x3mm
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Dichloormethaan 20L
Dichloormethaan 20L
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram