Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen

Tetrahydrofuran (THF)

  tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF

Tetrahydrofuraan (afgekort: THF) is een cyclische ether. Het is een zeer goed oplosmiddel voor polaire verbindingen zoals PVC, Polystyreen, lijmen en nog niet uitgeharde lakken. THF is volledig mengbaar met water en doordat het zon goed oplosmiddel is het ook agressief voor de huid. Aan THF wordt gewoonlijk een anti-oxidant toegevoegd omdat het de neiging heeft peroxiden te vormen in een zuurstofrijke omgeving resulterend in explosie gevaar.

Tetrahydrofuran is een oplosmiddel voor veel lijmen, het wordt dan ook vaak toegepast om resten van tapijtlijm te verwijderen. Verder wordt het gebruikt om industriële harsen te maken, voor polyethuraan coatings en de productie van printer inkt.

Wij verkopen met BHT gestabiliseerde THF van hoge zuiverheid (>99.8%).


DE PRIJS VAN THF IS ENORM GESTEGEN EN VANWEGE SCHAARSTE MOETEN WE MET DAGPRIJZEN WERKEN


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Tetrahydrofuran 20L (ADR) Tetrahydrofuran 20L (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Tetrahydrofuran 5L (ADR) Tetrahydrofuran 5L (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Tetrahydrofyran 200L (ADR) Tetrahydrofyran 200L (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Tetrahydrofuran (THF) 100ml Tetrahydrofuran (THF) 100ml €2.11 €2.55 Bestellen
Tetrahydrofuran 300ml Tetrahydrofuran 300ml €4.92 €5.95 Bestellen
Tetrahydrofuran 300ml x4 Tetrahydrofuran 300ml x4 €16.49 €19.95 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: TETRAHYDROFURAN, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2056 TETRAHYDROFURAN, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Porseleinen beker 225ml hoog
Porseleinen beker 225ml hoog
Calciumnitraat 5kg
Calciumnitraat 5kg
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Cyclohexanon 100ml
Cyclohexanon 100ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Kaliumjodide 1000gr
Kaliumjodide 1000gr