Naar categorie: Zuren

Sulfaminezuur

sulfaminezuur sulfamic acid amidosulfonsaure Sulfaminezuur is een matig sterk anorganisch zuur met als formule H3NSO3. De stof komt voor als een witte tot kleurloze, reukloze, kristallijne vaste stof die oplosbaar is in water. Waterige oplossingen zijn instabiel en sulfaminezuur zal langzaam gehydroliseerd worden to ammoniumbisulfaat. Het droge kristal is stabiel en heeft veel weg van urea, beide laten ammoniak los wanneer het verwarmd wordt in water. 

Toepassingen:

  • Het is een ingredient van vele zure reinigingmiddelen voor het verwijderen van aanslagen; kalkaanslag in koffiezetapparaten en op chroom of rvs in onder meer melkerijen en brouwerijen, in stoomketels, tegen cementsluier op tegels en urinesteen op sanitair.        
  • Gebruikt bij het reinigen van gevels en kalk uitslag op het cement
  • Veel gebruikt in de synthese van kunstmatige zoetstoffen.   
  • Het in water opgeloste zout wordt gebruikt als herbicide
  • Gebruikt voor het maken van verf en pigmenten
  • Gebruikt ter vervanging van zoutzuur voor veel huishoudelijke taken daar het veiliger en minder zuur.
Bulk verkoop:

Neem aub contact op voor dagprijzen bij grote hoeveelheden, bv: 134,- ex btw per 100kg bij afname van 1000kg. (33,50 ex / zak)

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Sulfaminezuur 150gr >99% Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.44 €2.95 Bestellen
Sulfaminezuur 1Kg >99% Sulfaminezuur 1Kg >99% €9.55 €11.55 4 Bestellen
Sulfaminezuur 5Kg >99% 5kg verpakt in een stevig emmertje €30.54 €36.95 1 Bestellen
Sulfaminezuur 25Kg (bulk) Bulkverpakking sulfaminezuur 25Kg €73.22 €88.60 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2967
IUPAC: Sulfamic acid
Formule: H3NSO3
CAS Nr:5329-14-6
Mol. Massa: 97.10
Dichtheid: 2.15   gr/ml
Smeltpunt: 205.00 °C
Kookpunt: 205.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.