Naar categorie: Vaste Stoffen

StrontiumChloride Hexahydraat

Hoogzuiver strontiumchloride hexahydraat (SrCl2.6H2O)

Zuiverheid > 99.98%

Toepassingen
  • Strontiumchloride, en andere strontiumverbindingen, wordt in vuurwerk gebruikt om er een scharlakenrode kleur aan te geven. Ook de glasindustrie en de metallurgie gebruiken kleine hoeveelheden strontiumchloride
  • In zeewateraquaria moet een beetje strontiumchloride worden toegevoegd; dat is nodig voor de vorming van het exoskelet van bepaalde soorten plankton.
  • Strontiumchloride hexahydraat wordt aangewend tegen gevoelige tanden. Het is een bestanddeel van de tandpasta tegen gevoelige tanden Sensodyne C Classic. 
  • Het hexahydraat wordt ook in kleine hoeveelheden aan andere cosmetische producten toegevoegd (met name shampoo en producten voor gelaatsverzorging)
  • Strontiumchloride-oplossing wordt ook gebruikt als interferentiebuffer in atoomabsorptiespectrometrie.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr Strontiumchloride Hexahydraat 10gr €4.62 €5.59 Bestellen
Strontium+ 1000ml Strontium+ 1000ml €7.40 €8.95 2 Bestellen
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr Strontiumchloride Hexahydraat 100gr €23.55 €28.50 8 Bestellen
Strontiumchloride Hexahydraat 1000gr Strontiumchloride Hexahydraat 1000gr €109.50 €132.50 2 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot kleurloze kristallen
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Strontiumchloride Hexahydraat
CAS Nr:
10476-85-4
EEG Index:
233-971-6
Formule:
SrCl2.6H2O
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Mol. Massa:
266.620
Dichtheid:
1.960
Smeltpunt:
873.000 °C
Kookpunt:
1250.000 °C
Kleur:
Kleurloos of wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)