Naar categorie: Zuren Naar product: Salpeterzuur

Salpeterzuur 35kg 68%

Salpeterzuur 35kg 68%

De sterkste variant van salpeterzuur die verhandeld mag worden onder stricte voorwaarden. Wij verkopen deze stof niet aan particulieren ook vullen wij geen flessen af, het is enkel mogelijk om een volledige verpakking af te nemen. Deze kan niet verzonden worden via DHL en wordt per koerier aan u aangeboden.

Eindgebruikersverklaring vereist, wij nemen contact met u op nadat u besteld, zorg voor correcte contact gegevens.
Deze stof is een directe pre-cursor voor zware explosieven, ieder verdacht signaal wordt geregistreerd en overlegd met de daarin geïnteresseerde instanties. Iedere bestelling van deze stof word gemeld aan de toezichthouder en gegevens worden minimaal 3 jaar bewaard. Wij zullen/mogen deze niet verwijderen als u erom vraagt.Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof, niet rood rokend
Synoniemen:
acidum nitricum, waterstofnitraat, nitrylhydroxide, aquafortis
UN:
2013
IUPAC:
Salpeterzuur 65-70%
CAS Nr:
7697-37-2
EEG Index:
231-714-2
Formule:
HNO3
SMILES:
[N+](=O)(O)[O-]
Mol. Massa:
63.013
Dichtheid:
1.513
Smeltpunt:
83.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos tot geel

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen en metalen.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.


Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm