Naar categorie: Zuren Naar product: Salpeterzuur

Salpeterzuur 35kg 68%

Salpeterzuur 35kg 68%

De sterkste variant van salpeterzuur die verhandeld mag worden onder stricte voorwaarden. Wij verkopen deze stof niet aan particulieren ook vullen wij geen flessen af, het is enkel mogelijk om een volledige verpakking af te nemen. Deze kan niet verzonden worden via DHL en wordt per koerier aan u aangeboden.

Eindgebruikersverklaring vereist, wij nemen contact met u op nadat u besteld, zorg voor correcte contact gegevens.
Deze stof is een directe pre-cursor voor zware explosieven, ieder verdacht signaal wordt geregistreerd en overlegd met de daarin geïnteresseerde instanties. Iedere bestelling van deze stof word gemeld aan de toezichthouder en gegevens worden minimaal 3 jaar bewaard. Wij zullen/mogen deze niet verwijderen als u erom vraagt.Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof, niet rood rokend
Synoniemen:
acidum nitricum, waterstofnitraat, nitrylhydroxide, aquafortis
UN:
2013
IUPAC:
Salpeterzuur 65-70%
CAS Nr:
7697-37-2
EEG Index:
231-714-2
Formule:
HNO3
SMILES:
[N+](=O)(O)[O-]
Mol. Massa:
63.013
Dichtheid:
1.513
Smeltpunt:
83.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos tot geel

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen en metalen.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.


Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Koper plaat 0.8x100x100mm
Koper plaat 0.8x100x100mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)