Naar categorie: Zuren Naar product: Salpeterzuur

Salpeterzuur 35kg 68%

Salpeterzuur 35kg 68%

De sterkste variant van salpeterzuur die verhandeld mag worden onder stricte voorwaarden. Wij verkopen deze stof niet aan particulieren ook vullen wij geen flessen af, het is enkel mogelijk om een volledige verpakking af te nemen. Deze kan niet verzonden worden via DHL en wordt per koerier aan u aangeboden.

Eindgebruikersverklaring vereist, wij nemen contact met u op nadat u besteld, zorg voor correcte contact gegevens.
Deze stof is een directe pre-cursor voor zware explosieven, ieder verdacht signaal wordt geregistreerd en overlegd met de daarin geïnteresseerde instanties. Iedere bestelling van deze stof word gemeld aan de toezichthouder en gegevens worden minimaal 3 jaar bewaard. Wij zullen/mogen deze niet verwijderen als u erom vraagt.Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof, niet rood rokend
Synoniemen:
acidum nitricum, waterstofnitraat, nitrylhydroxide, aquafortis
UN:
2013
IUPAC:
Salpeterzuur 65-70%
CAS Nr:
7697-37-2
EEG Index:
231-714-2
Formule:
HNO3
SMILES:
[N+](=O)(O)[O-]
Mol. Massa:
63.013
Dichtheid:
1.513
Smeltpunt:
83.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos tot geel

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen en metalen.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.


Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Urea 880gr
Urea 880gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Smeltkroes 30mm
Smeltkroes 30mm
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml