Naar categorie: Zuren

Propionzuur

Propionzuur en haar zouten worden voornamelijk gebruikt als conserveermiddel in levensmiddelen. Esters van propionzuur worden gebruikt als geurstof, smaakstof en als oplosmiddel.

Verder is propionzuur een belangrijke uitgangsstof voor de synthese van vele andere verbindingen waaronder genees- en bestrijdingsmiddelen. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Propionzuur 20L Propionzuur 20L Op Aanvraag Op aanvraag
Propionzuur 80% 1000ml Propionzuur 80% 1000ml €6.57 €7.95 8 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur
Synoniemen:
propaanzuur
UN:
1848
IUPAC:
Propionzuur 80%
CAS Nr:
79-09-4
EEG Index:
201-176-3
Formule:
C3H6O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-23.000 °C
Kookpunt:
141.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Vanwege de brandbaarheid weghouden van hitte en open vlammen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet ademen en contact vermijden (propionzuur veroorzaakt brandwonden)

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1848
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Erlenmeyer brede hals 1000ml

Erlenmeyer brede hals 1000ml

Erlenmeyer brede hals 100ml

Erlenmeyer brede hals 100ml

Erlenmeyer brede hals 250ml

Erlenmeyer brede hals 250ml

Azijnzuur 70% 1L

Azijnzuur 70% 1L