Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 60-80 1L

Kookbereik 60-80 graden

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

14 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.62 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumchloride 125gr
Natriumchloride 125gr
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml