Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 60-80 1L

Kookbereik 60-80 graden

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

11 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.62 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Heptaan 100ml
Heptaan 100ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Veiligheidsbril Drager X-pect 8312 Geel
Veiligheidsbril Drager X-pect 8312 Geel