Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 80-100 1L

Kookbereik 80-100 graden

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.64 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Ammoniak 10% 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Kaliumchloride 99% 25Kg
Kaliumchloride 99% 25Kg
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Thinner 5L
Thinner 5L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Sneldooikorrel 750gram in fles
Sneldooikorrel 750gram in fles
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 23-29mm