Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 80-100 1L

Kookbereik 80-100 graden

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

17 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.64 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS