Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 80-100 1L

Kookbereik 80-100 graden

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

25 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.64 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Heptaan 100ml
Heptaan 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter