Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen

Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

-kookpuntbenzine-

Petroleumether of ligroïne is een mengsel van lichte koolwaterstoffen, dat verkregen wordt door distillatie van ruwe aardolie. De samenstelling en het kookpunttraject varieert van producent tot producent. Typisch betreft het koolwaterstoffen met vier tot twaalf koolstofatomen, zoals n-pentaan, n-hexaan en benzeen en kookt het mengsel tussen 20 en 135°C (meestal tussen 25 en 65°C). Het is dus chemisch gezien geen ether, wel een mengsel van (hoofdzakelijk) alkanen. Andere benamingen van petroleumether zijn onder meer nafta met laag kookpunt, petroleumbenzine, wasbenzine, kookpuntbenzine of gewoon benzine.

Enkele toepassingen van petroleum ether:
  • Het wordt in de petroleumraffinaderij, al dan niet na verdere bewerkingen, aan brandstofmengsels (benzine) toegevoegd. 
  • Het is een goed oplosmiddel voor vetten, harsen en latex (rubber) en wordt als oplosmiddel gebruikt in de organische chemie, waar het vaak als ligroïne wordt aangeduid.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
PE 60-80 1L Kookbereik 60-80 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 80-100 1L Kookbereik 80-100 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 100-140 1L Kookbereik 100-140 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 65-95 1L Kookbereik 65-95 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 60-80 12x 1L Kookbereik 60-80 graden 12x 1L €47.52 €57.50 Bestellen
PE 60-80 20L Kookbereik 60-80 graden 20L €55.79 €67.50 Bestellen
PE 100-140 20L Kookbereik 100-140 graden 20L €60.29 €72.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN3295
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Ammoniak 10% 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L