Naar categorie: Vloeistoffen

Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

-kookpuntbenzine-

Petroleumether of ligroïne is een mengsel van lichte koolwaterstoffen, dat verkregen wordt door distillatie van ruwe aardolie. De samenstelling en het kookpunttraject varieert van producent tot producent. Typisch betreft het koolwaterstoffen met vier tot twaalf koolstofatomen, zoals n-pentaan, n-hexaan en benzeen en kookt het mengsel tussen 20 en 135°C (meestal tussen 25 en 65°C). Het is dus chemisch gezien geen ether, wel een mengsel van (hoofdzakelijk) alkanen. Andere benamingen van petroleumether zijn onder meer nafta met laag kookpunt, petroleumbenzine, wasbenzine, kookpuntbenzine of gewoon benzine.

Enkele toepassingen van petroleum ether:
  • Het wordt in de petroleumraffinaderij, al dan niet na verdere bewerkingen, aan brandstofmengsels (benzine) toegevoegd. 
  • Het is een goed oplosmiddel voor vetten, harsen en latex (rubber) en wordt als oplosmiddel gebruikt in de organische chemie, waar het vaak als ligroïne wordt aangeduid.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
PE 60-80 1L Kookbereik 60-80 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 80-100 1L Kookbereik 80-100 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 100-140 1L Kookbereik 100-140 graden 1L €5.99 €7.25 Bestellen
PE 65-95 1L Kookbereik 65-95 graden 1L €5.99 €7.25 4 Bestellen
PE 60-80 12x 1L Kookbereik 60-80 graden 12x 1L €47.52 €57.50 Bestellen
PE 60-80 20L Kookbereik 60-80 graden 20L €55.79 €67.50 Bestellen
PE 100-140 20L Kookbereik 100-140 graden 20L €60.29 €72.95 4 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN3295
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Butylacetaat 1 Liter

Butylacetaat 1 Liter