Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 528 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 60-80 20L

PE 60-80 20L

Bestellen


Stuksprijs: €55.79 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: KOOKPUNTBENZINES, II, (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN3295 KOOKPUNTBENZINES, II, (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
12.40 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Ammoniak 10% 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L