Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 500gr

Oxaalzuur 500 gram, verpakt in een plastic emmertje       

Bestellen


Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Stop rood rubber 47-55mm
Stop rood rubber 47-55mm