Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 500gr

Oxaalzuur 500 gram, verpakt in een plastic emmertje       

Bestellen


Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Ethyleenglycol 1L
Ethyleenglycol 1L
Chelaten Mix Zacht Fruit 100gr
Chelaten Mix Zacht Fruit 100gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml