Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 365 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 500gr

Oxaalzuur 500 gram, verpakt in een plastic emmertje       


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L