Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 4500gr

oxaalzuur oxalic acid Verpakt in een stevige plastic emmer. 

Inhoud 4500gr.

EAN: 7438213936985  

Bestellen


Prijs: €18.14
Bestellen
16 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
4.50 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
29171110;


Vaak samen besteld:

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Natriumbicarbonaat 5Kg

Natriumbicarbonaat 5Kg

Zoutzuur 30% 5L (ADR)

Zoutzuur 30% 5L (ADR)

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Demiwater 20L

Demiwater 20L

Thinner 1L

Thinner 1L