Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 1000gr

Verpakt in een degelijk plastic emmertje waar de oxaalzuur makkelijk uit te scheppen is door de grote opening.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.41 €6.55 0
Vanaf 8 stuks: €4.92 €5.95 8
Vanaf 32 stuks: €3.68 €4.45 32
Vanaf 64 stuks: €3.26 €3.95 64

Stuksprijs: €5.41 (ex btw)
Bestellen

20 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Type-K Male Connector
Type-K Male Connector
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L