Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog

Natronloog 10%

Natronloog 10% (natriumhydroxide 10%)

Zuiver (bevat geen toevoegingen)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natronloog 10% 100ml Natronloog 10% 100ml €1.23 €1.49 5 Bestellen
Natronloog 10% 1L Natronloog 10% 1L €3.60 vanaf €2.31 per 144 €4.35 Bestellen
Natronloog 10% 1L Sprayfles Natronloog 10% Sprayfles 1000ml €4.30 vanaf €2.85 per 144 €5.20 3 Bestellen
Natronloog 10% 20L Natronloog 10% 20L €19.42 vanaf €16.12 per 12 €23.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, III, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, III, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen