Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog

Natronloog 10%

Natronloog 10% (natriumhydroxide 10%)

Zuiver (bevat geen toevoegingen)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natronloog 10% 100ml Natronloog 10% 100ml €1.23 €1.49 5 Bestellen
Natronloog 10% 1L Natronloog 10% 1L €3.60 €4.35 4 Bestellen
Natronloog 10% 1L Sprayfles Natronloog 10% Sprayfles 1000ml €4.30 €5.20 Bestellen
Natronloog 10% 12x 1L Natronloog 10% 12x 1L €28.51 €34.50 Bestellen
Natronloog 10% 20L Natronloog 10% 20L €29.75 €36.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, III, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, III, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28151200;


Vaak samen besteld:

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Plastic emmer 1180ml

Plastic emmer 1180ml

Oxaalzuur 1000gr

Oxaalzuur 1000gr

Erlenmeyer brede hals 1000ml

Erlenmeyer brede hals 1000ml

Stop rood rubber 10.5-14.5mm

Stop rood rubber 10.5-14.5mm