Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 530 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog 50%

Natronloog 50% 30kg

Natronloog 50% 30kg

30kg = ~19.6 liter.
 

Verpakt in een plastic can met garantiesluting.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €43.39 €52.50
Vanaf 4 stuks: €37.98 €45.95
Vanaf 12 stuks: €34.09 €41.25

Stuksprijs: €34.09 (ex btw)
In winkelwagen: €613.64 (€742.50 inc. btw)

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
30.00 KG
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Natriumsulfiet 1500 gram
Natriumsulfiet 1500 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr