Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 478 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30% 100ml

100ml verpakt in een bruinglazen flesje met garantiesluiting.

Sterkte: 30% Zuiverheid: Chemisch Zuiver

Bestellen


Stuksprijs: €1.60 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.14 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Thinner 1L
Thinner 1L
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Contactloze IR Thermometer
Contactloze IR Thermometer
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Kaliumcarbonaat 100 gram
Kaliumcarbonaat 100 gram