Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog

Natronloog 30%

Natriumhydroxide oplossing, natronloog. 

Sterkte: 30%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natronloog 30-33% IBC 1275kg Natronloog 30-33% IBC 1275kg Op Aanvraag Op aanvraag
Natronloog 30% 100ml 100ml in een glazen flesje €1.60 €1.93 4 Bestellen
Natronloog 30% 1L 1 liter verpakt in een HDPE fles €4.03 vanaf €2.45 per 144 €4.88 14 Bestellen
Natronloog 30-33% 20L 20 liter verpakt in een UN jerrycan €20.62 vanaf €18.14 per 12 €24.95 Bestellen
Natronloog 30-33% Drum 260kg Natronloog 30-33% Drum 260kg €128.02 €154.90 Bestellen
Natronloog 10% IBC 975kg Natronloog 10% IBC 975kg €445.87 €539.50 Bestellen
Natronloog 30-33% IBC 975kg Natronloog 30-33% IBC 975kg €588.84 €712.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Natriumsulfiet 5Kg
Natriumsulfiet 5Kg
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml