Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog 10%

Natronloog 10% 100ml

Natronloog 10% 100ml

Verpakt in een bruin glazen flesje van 100ml. 0

Bestellen


Prijs: €1.23
Bestellen
5 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.11 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm