Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vloeistoffen

Natronloog

Natriumhydroxide oplossingen (natronloog) van verschillende sterkten in diverse verpakkingsvormen.

Natronloog wordt onder meer gebruikt voor de verzeping van vetten, bij reiniging en ontstopping en als afbijtmiddel voor verf en vernis. Ook is het een veelgebruikt middel om de pH in te stellen.

Natronloog 30% Natriumhydroxide 99.85% (parels)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natronloog 30% Natronloog 30% Producten
Natronloog 50% Natronloog 50% Producten
Natronloog 10% Natronloog 10% Producten

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Zoutzuur 0.1M 1L
Zoutzuur 0.1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml