Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 453 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumsulfide

Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
In winkelwagen: €6.53 (€7.90 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot gele kristallen
Synoniemen:
UN:
1385
IUPAC:
Natriumsulfide
CAS Nr:
1313-82-2
EEG Index:
215-211-5
Formule:
Na2S
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Gescheiden van zuren en oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimte bewaren. Droog opslaan.

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
H301 - Giftig bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Magnesium Staaf 60gr
Magnesium Staaf 60gr
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Talkpoeder 25kg
Talkpoeder 25kg
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
14 in 1 watertest strips 100stuks
14 in 1 watertest strips 100stuks
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr