Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 6x 1Kg

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet 6x 1kg in plastic emmertjes

          


Bestellen


Prijs: €26.86
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
6.00 KG
Verzendunits:
9
HS Code:
28321090;


Vaak samen besteld:

Zoutzuur 30% 1 Liter

Zoutzuur 30% 1 Liter

Salpeterzuur 1L 3%

Salpeterzuur 1L 3%

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Salpeterzuur 1L 53%

Salpeterzuur 1L 53%

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml