Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 546 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 25kg

Natriummetabisulfiet 25kg

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €47.89 €57.95
Vanaf 4 stuks: €44.59 €53.95
Vanaf 12 stuks: €37.98 €45.95

Stuksprijs: €47.89 (ex btw)
In winkelwagen: €47.89 (€57.95 inc. btw)

ADR: levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)